ICP相关演示视频与软件操作演示


IPC升级步骤 演示(点击查看视频)       IPC恢复密码(客户端)演示(点击查看视频)      IPC恢复密码(超级密码)演示(点击查看视频)

NVR相关演示视频与软件操作演示


RTSP协议接入 演示(点击查看视频)             磁盘分组-手动分组 演示(点击查看视频)   


9大智能分析(点击查听音频)                        手机远程(点击查看视频)*注意*  该系列视频录制均为我司技术员工根据产品软件实际录制,无任何作假与视频拼接。
Copyright © 2005 - 2013 广州美电恩智电子科技有限公司
犀牛云提供企业云服务
地址:广州市黄埔区天泰一路麦普科技园C5
电话:020-66316680
传真:020-66316680
邮编:330520